Disclaimer

Savant Learning Partners BV stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Savant Learning Partners BV behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Savant Learning Partners BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Persoonlijke gegevens

Savant gebruikt uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, of het afhandelen van een sollicitatie. Savant gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het oorspronkelijke doel. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 7 jaar.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Savant Learning Partners BV of de eventuele opdrachtgever.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Savant Learning Partners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Savant Learning Partners BV stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Savant Learning Partners BV, Utrecht 2018.