Alle Blogs

De 5 trends in leren tot 2020

Welke 5 trends moet je in de gaten houden als het gaat om leren? Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op hoe we met leren de komende vijf jaar omgaan. Klaar voor een update?
Geschreven door Frederique van Binnebeke op 18 december 2014

Trend 1: het lerende brein

Door onderzoek weten we steeds meer over hoe leren aansluit op de werking van ons brein.
Bijvoorbeeld: we weten nu dat leren gepaard gaat met synaptische verbindingen. Hoe vaker je de verbinding maakt, des te sterker die wordt. De sterkte van de verbinding bepaalt hoe vloeiend je het geleerde kunt toepassen. Herhaal wat je wilt leren dus! In Europa is 2014 het jaar van het brein en daardoor zijn bovengemiddeld veel boeken en publicaties verschenen. En laat ik het nog één keer herhalen: we kunnen onze opleidingen nog effectiever maken door het ontwerp en de ontwikkeling toe te passen op de processen in ons brein.

Trend 2: talenten van het individu

Mensen willen aangesproken worden op hun unieke talenten in plaats van zich aan te moeten passen aan de collectieve norm.
Onderzoeken naar motivatie binnen organisaties hebben aangetoond dat mensen beter presteren wanneer ze worden aangesproken op hun sterke punten. Hierdoor is meer aandacht ontstaan voor  het individu en haar unieke eigenschappen. De rol van de trainer verandert hierdoor ook: van inhoudsdeskundige naar coachend. Meer resultaten boeken met je opleiding? Neem de sterke punten van iemand als uitgangspunt!

 Trend 3: leren doen we via internet

Mensen nemen via internet verantwoordelijkheid voor hun eigen leren.
Vrijwel iedereen in de Westerse landen heeft vrij toegang tot internet. De online content wordt rijker, meer divers en groter. Door twee zoekwoorden en drie keer klikken heb je binnen een minuut antwoord op je vraag. Dat maakt dat mensen minder geneigd zijn te wachten op de expert die volgende week een workshop komt geven. Opleidingskundigen gaan hierdoor anders kijken naar leren. We bieden vaker online behapbare brokken kennis aan en gaan steeds meer helpen met ‘leren leren’.

Trend 4: social learning wordt de norm

Digitalisering maakt de mogelijkheden om samen te leren groter.
Leren als sociaal proces kennen we al uit het sociaal-constructivisme. Waarbij uitgegaan wordt dat mensen leren wanneer ze bereid zijn kennis te delen en deze samen verder te ontwikkelen (Rondeel, 2012) Het internet zorgt ervoor dat het aantal mensen waarmee je samen kunt leren, enorm groot is. Online initiatieven als MOOC’s, Yammer en Quora ondersteunen deze beweging. Mensen samen laten leren? Bekijk ook de online mogelijkheden.

 Trend 5: realiteit en virtualiteit vervagen

De geprogrammeerde virtuele wereld zo dicht mogelijk naar de realiteit brengen, daar werkt een aantal mensen hard aan. We weten dat hoe sterker een leersituatie overeenkomt met de praktijk, hoe groter de leertransfer is. Producten als de Google Glass en de virtual reality bril Oculus Rift gaan daar een rol in spelen. Zo ontwikkelde de universiteit van Arizona een virtuele versie van een stad in 1920. Ook virtual classrooms worden hierdoor meer realistisch. Kortom wil je de leertransfer verhogen? Onderzoek hoe je de leersituatie zo realistisch mogelijk kunt maken.

 Tot slottrends2

Je ziet twee schijnbaar tegengestelde bewegingen, global en local, samen te vatten als glokalisering. Online en wereldwijde connectiviteit worden de norm en tegelijkertijd hebben we meer aandacht voor het individu. We hebben bijvoorbeeld binnen een muisklik antwoord op onze vraag, samengesteld door een expert uit Australië. Deze kennis voegen we vervolgens toe aan onze unieke talenten en ons lerende brein. De wereld ligt binnen handbereik en maakt ons unieker en slimmer!

Bronnen:

Handleiding voor het brein, New Scientist, 2014

www.jaarvanhetbrein.com

Nederland in 101 ideeën (Geels & van Opijnen, 2013)

Kop. P (2011). Talentmanagement een goudmijn.

Rondeel (2014). Het ontwerp boek.

Universiteit Arizona, stad 1920: http://www.evl.uic.edu/cavern/harlem/

Virtual classroom: