Alle Blogs

Een 3-dimensionaal voornemen

Gaan we in 2018 meer ruimte nemen als HR professional?
Geschreven op 10 januari 2018

“Het was drukker dan normaal, mensen hebben vast goede voornemens” hoor ik mijzelf tegen mijn vriendin zeggen. Ik kwam terug van de sportschool en het was nog nooit zo druk geweest. Het was duidelijk het begin van een nieuw jaar.

Heeft u ook goede voornemens? Ik wel. Los van praktische doelstellingen wil ik ook meer ruimte nemen. “Meer ruimte nemen? Gaat u verhuizen?” hoor ik u denken. Nee, ik bedoel in abstracte en communicatieve zin. Meer ruimte nemen zoals Erik Broers en Nico Swaan dat duiden in hun boek Het gesprek aangaan. Daarin presenteren zij hun invloedmodel: de drie dimensies van invloed.

De essentie van het model is dat ieder gesprek drie dimensies heeft:

 • Ruimte nemen
  • Het podium opeisen. Ik sta centraal.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt.
  • Verzoeken doen, argumenteren, toezeggen en stelling nemen.
 • Ruimte geven
  • Benieuwd naar de visie van de ander. Jij staat centraal.
  • De ander echt begrijpen.
  • Vragen en luisteren.
 • Ruimte delen
  • Een gevoel van openheid en vertrouwen creëren. Wij staan centraal.
  • De ander volledig accepteren.
  • Erkennen, gevoelens delen, behoeften uiten.

Bij iedere dimensie past een optimale vorm van lichaamstaal, woord- en zinsgebruik en als je tot de conclusie komt dat de mate van invloed in je omgeving onvoldoende is, dan kan het zijn dat je 1 van de dimensies over- of onderbenut.

Persoonlijk wil ik groeien op de dimensie ruimte nemen. Bijvoorbeeld door helder mijn argumenten uiteen te zetten maar ook door duidelijk stelling in te nemen en daarmee vakgenoten te inspireren. Mogelijk wilt u ook meer ruimte nemen. Ik vermoed dat het voor meer vakgenoten een potentieel ontwikkelgebied is.

Hoe ik tot deze aanname kom? Deels door mijn eigen waarneming maar ook door het vermoeden dat de investeringen in leren & ontwikkelen (L&O) een sterk conjunctuurgevoelige aangelegenheid is. Ik geloof dat L&O-professionals die zich sterker positioneren ten opzichte van opdrachtgevers en stakeholders, beter in staat zijn om L&O te verankeren in de strategie van de organisatie. Met als gevolg een stabielere ontwikkeling van het vakgebied. Wat weer een positief effect heeft op het vakmanschap van de mensen waar we het uiteindelijk voor doen.

Als het waar is wat ik beweer, dan vraagt dat om een kritische reflectie naar onszelf als professionals. Zijn wij voldoende in staat om de beslissers van onze organisatie voldoende te overtuigen van het belang van het vakmanschap van onze medewerkers, ongeacht de economische situatie? Een reflectieve vraag die mij terugbrengt bij mijn goede voornemen voor 2018. Ik ga meer ruimte nemen. Ik ga meer beïnvloeden. Is dat ook iets voor u?

Klik hier voor meer informatie over training & procesbegeleiding van Savant.