Kim Meijer

Opleidingskundige
Mensen en organisaties stappen laten maken in hun ontwikkeling, dat is wat mij drijft. Mijn doel is om het advies of leertraject dat daarbij hoort zo betekenisvol mogelijk te maken. Hierbij werk ik het liefst vanuit de waarderende benadering: onderzoeken wat werkt en van daaruit verder bouwen, kijkend naar kansen en mogelijkheden.

Mijn passie voor leren kon ik kwijt in het basisonderwijs. Hier daagden de bovenbouwgroepen mij uit om het leren verrassend te maken, om vakoverstijgende projecten te bedenken en de leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces. Dit maakte het leren voor hen pas écht betekenisvol. Bij de universitaire Pabo, een combinatie van de lerarenopleiding en Pedagogische wetenschappen, heb ik geleerd om bruggen te bouwen tussen de leer- en ontwikkeltheorieën en de praktijk van de klas. Hierdoor was ik altijd bezig met de vraag: hoe kan ons onderwijs nóg beter aansluiten bij wat deze doelgroep nodig heeft? Omdat ik verdieping miste over het ontwerp- en ontwikkelproces van leeroplossingen, heb ik naast mijn baan in het onderwijs de master Onderwijswetenschappen aan gedaan. Het overdragen van kennis en vaardigheden in combinatie met aandacht voor een zorgvuldig ontwerp- en ontwikkelproces van het leermateriaal gaf me nóg meer voldoening. Dat is dan ook de reden waarom ik ben overgestapt naar het opleidingskundig veld. Eerst bij een ander opleidingskundig adviesbureau, nu bij Savant. Ik geniet van het samenwerken met enthousiaste collega’s en met inhoudsdeskundigen uit andere vakgebieden. Dit maakt dat ik niet alleen bezig ben met het leren van anderen, maar dat ook mijn eigen leren écht een plek krijgt.

Niet alleen als professional blijf ik mij graag ontwikkelen, maar ook privé. Het liefst ben ik in mijn vrije tijd bezig met sporten. Ik ben te vinden op de squashbaan, hardlopend, op de racefiets of in de boulderhal. Ik vind het heerlijk om op deze manier mijn hoofd leeg te maken en iedere keer weer een beetje beter te worden. Sporten geeft me energie. En die energie neem ik weer mee naar Savant en onze opdrachtgevers.