Maaike Glimmerveen

Opleidingskundige
Bij Savant heb ik verschillende rollen: adviseur, ontwikkelaar en trainer/procesbegeleider. Deze rollen maken dat ik mijn potentieel voortdurend verstevig. Mijn ervaringen als trainer pas ik direct toe bij het ontwikkelen van materialen en mijn kennis over leren gebruik ik als procesbegeleider om groepen in beweging te houden.

Benutten van potentieel

“Wat wil je worden?”, vroeg de juf,  ‘t was in de derde klas. Ik keek haar aan en wist het niet, ‘k dacht dat ik al iets was.’

Dit gedichtje van Toon Hermans (1984) staat voor mij symbool voor mijn werk als opleidingskundige: ik ben altijd op zoek naar potentie. De potentie van de organisatie waarbinnen een leeractiviteit moet leiden tot verandering, de potentie van mensen aan wie ik training geef, de potentie van inhoudsdeskundigen… Ik ben er van overtuigd dat je, juist door aan te sluiten op bestaand potentieel, komt tot leer- en opleidingstrajecten die toegevoegde waarde hebben in de praktijk!

Tijdens mijn studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente, vond ik al dat dit gedichtje van ‘Toon’ mooi illustreerde wat mijn studie inhield. Jaren later gebruik ik het nog regelmatig. Of het nu een gemeente is, de uitzendbranche of een dienst van het Rijk, ik probeer een ontwikkelvraag altijd in zijn context te plaatsen. Dit geeft inzicht in het potentieel van de betreffende organisatie(context), maar ook in wat nodig is om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Door nauw samen te werken met mijn opdrachtgever, de lat hoog te leggen,  snel de essentie uit vraagstukken te halen en een flinke dosis humor, probeer ik het potentieel vervolgens ten volle te benutten.

Bij Savant heb ik verschillende rollen: ik ben adviseur, ontwikkelaar van leermaterialen, maar ook trainer/procesbegeleider. Deze diverse rollen maken dat ik mijn eigen potentieel voortdurend verstevig. Mijn ervaringen als trainer pas ik direct toe bij het ontwikkelen van materialen en mijn kennis over leren gebruik ik als procesbegeleider om groepen in beweging te houden.

Publicaties van Maaike:

Content als jij het bent

Bouwen aan een klantgerichte bureaucratie

Achter de momenten van waarheid…

Leren door samen onderzoeken

Van crisis naar kracht

De bank is er voor de klant