Thijs Davids

Opleidingskundige
Ik heb veel blended leertrajecten ontwikkeld die nauw aansluiten op de praktijk van de lerende. Daarbij betrek ik wel theorieën, maar zodra die gaan knellen laat ik ze los: ik combineer mijn praktische trainersachtergrond met mijn theoretische onderwijskundige kennis. Ik ben enthousiast, resultaatgericht en no-nonsense.

In 2013 ben ik vanuit de minor ‘Ontwikkelingsgericht leren training geven’ in het trainersvak gerold, waarna ik voor verschillende organisaties en als ZZP’er heb gewerkt als trainer. Ik ontwikkelde, gaf en evalueerde mijn eigen trainingen. Vaak kwamen daar mooie dingen uit en de jongeren vonden de trainingen leuk. Echter, ik merkte ook dat ik niet zeker wist of mijn trainingen het beoogde doel bereikten. Daarnaast vroeg ik mij af of een training altijd het antwoord was op elke ontwikkelvraag. Ik was op zoek naar theoretische onderbouwing en die vond ik in de master Onderwijswetenschappen.

Na de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht kon ik niet wachten om in de praktijk aan het werk te gaan. Ik wilde alle theorieën en inzichten toepassen. Toen het zover was, kwam ik er vrij snel achter dat de praktijk zich niet altijd laat vangen door een theorie of model. Inmiddels ben ik gegroeid en het werken vanuit de praktijk vind ik juíst mooi. Het liefst ga ik daarbij in gesprek met de doelgroep om te ontdekken wat er écht speelt; wat is de vraag achter de vraag?

Als opleidingskundige heb ik veel blended leertrajecten ontwikkeld die nauw aansluiten op de praktijk van de lerende. Daarbij betrek ik wel theorieën, maar zodra die gaan knellen laat ik ze los: ik combineer mijn praktische trainersachtergrond met mijn theoretische onderwijskundige kennis. Ik ben enthousiast, resultaatgericht en no-nonsense.

– Enthousiasme. Ik ben enthousiast over het vak en draag dit ook uit. Ik krijg energie om van analyse tot implementatie aan een project te werken. Daarbij vertel ik graag waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Mijn enthousiasme zorgt er ook voor dat ik up-to-date blijf met innovaties binnen het vakgebied; Savant betekent, naast heel veel meer, ook vakidioot. Dat past mij wel.

– Resultaat. Ik wil eerst weten wat er écht moet gebeuren, voordat we stappen kunnen zetten. Het inpassen van een theorie of een leervorm moet niet het doel zijn, het ontwikkelen van een leeroplossing die werkt moet het doel zijn! Welke leervorm dat is, is compleet afhankelijk van de context en vraag van de klant. Laten we in elk geval zorgen dat de te besteden tijd resulteert in het gestelde doel.

– No-nonsense. Innovaties zijn tof, mits ze een toegevoegde waarde hebben aan het leereffect (en dus resultaat hebben). Echter, een VR-learning journey om het alfabet te leren gaat mij te ver. Daarnaast vind ik dat deelnemers moeten snappen waar ze mee bezig zijn en waarom. Deelnemers moeten de informatie krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

Benieuwd naar Savant of mijn werkzaamheden? Ik ben altijd wel te strikken voor een uurtje koffie drinken.