Alle Projecten

Een opleidingsplan voor hypotheekadviseurs

Ondernemend leren

Opdracht

Het onderdeel Hypotheken had behoefte aan een helder opleidingsplan voor de komende jaren. De aangesloten hypotheekadviseurs zijn actief in de financiële dienstverlening en geven persoonlijk financieel advies aan klanten. Aegon leidt aankomende hypotheekadviseurs binnen een half jaar tot een jaar op tot vakvolwassenheid. Ook na die periode blijft leren en ontwikkelen een belangrijk aandachtspunt.

Aanpak

Waar de organisatie behoefte aan had, was een ‘lean & mean’ opleidingsplan dat leidt tot succesvolle hypotheekadviseurs. Ze vroeg hiervoor ondersteuning aan Savant. In een werkconferentie zijn de uitgangspunten en wensen voor het opleidingsbeleid geïnventariseerd. Het opleidingsplan is daarna door een werkgroep vormgegeven, waarvan zowel hypotheekadviseurs als beleidsmakers van de organisatie deel uitmaakten.

Resultaat

Het opleidingsplan is opgezet vanuit de volgende uitgangspunten:

  • De dagelijkse praktijk van de hypotheekadviseurs is uitgangspunt voor opleiden.
  • Kennis en ervaring delen is een wezenlijk onderdeel van het opleidingsplan.
  • Toetsing krijgt een prominente plaats in het opleidingsbeleid.
  • Het opleidingsplan gaat uit van blijvende ontwikkeling.
  • De manier van leren moet de gewenste manier van werken weerspiegelen.
  • Leren is meer dan een opleiding volgen.
  • De opbouw van het opleidingsaanbod houdt rekening met de ‘stages of concern’ van de deelnemers.

En wat vindt de klant ervan?

Het opleidingsplan relateert alle opleidingsactiviteiten aan de gewenste kennis en vaardigheden in een bepaalde fase van
het franchisenemerschap, het laat de samenhang van alle opleidingsactiviteiten zien en maakt gerichte ontwikkelpaden voor
de individuele franchisenemer mogelijk. Nu is het de beurt aan de organisatie om de plannen in de praktijk te brengen!