Alle tools

Effectmeting

infographic evaluatie en effectmeting

Hoe kunt u de effecten van alle opleidingsinspanningen meten? Resultaten in het werk vormen het vertrekpunt van opleiden. Daarom ligt de focus van evaluatie en effectmeting zoals Savant hanteert, op Kirkpatrick level 3, het niveau van het werkgedrag. Dat meten we, en tegelijkertijd meten we de factoren die daarop van invloed zijn. Op die manier kunt u niet alleen de opleidingsinterventie verbeteren, maar ook de andere invloedsfactoren (zoals de rol van de leidinggevende, de gelegenheid om de geleerde vaardigheden in het werk toe te passen, etc) aanpakken.