Alle tools

Learner control in e-learning

Een tool om een onderbouwde keuze te maken voor de mate van learner control

Learner Control leidt tot groter leerrendement in e-learning. Als een lerende zelf de regie heeft wat hij leert, in welk tempo en in welke volgorde, neemt de leermotivatie toe. De lerende is ook actiever in het leren.

Er is een maar. Niet in alle situaties en voor alle lerenden is volledige eigen regie gewenst. Soms is de inhoud van de e-learning bijvoorbeeld zo complex, dat de lerende niet voldoende overzicht en inzicht heeft voor learner control.

Jolijne van Prooijen onderzocht voor Savant hoe je hier verantwoorde keuzes in maakt. Zij baseerde haar resultaten op onderzoeken van Sorgefrei & Smolnik (2016).

Hiernaast kunt u het interactieve stroomschema downloaden, waarmee u verantwoorde keuzes kunt maken over de mate van learner control in e-learning.