Alle tools

vragenlijst Quinn en cultuurtest Handy

Hier vind je twee testen:

  • de vragenlijst van Quinn waarmee je de organisatiecultuur in kaart kunt brengen (OCAI)
  • de cultuurtest van Handy