Leertheorie

Een fundament met vier werkende pijlers

Savant hanteert een leertheorie die op vier pijlers rust:
1. Leren is een (inter)actief proces
2. Leren vraagt om een authentieke context
3. Reflectie versterkt het leren
4. Er zijn verschillende manieren om te leren

Deze pijlers komen in alle leertrajecten van Savant terug. Hoe weet Savant dat haar theorie werkt? Dat is, behalve de positieve ervaringen die wij met onze manier van werken hebben, een lastig punt. Niet veel klantorganisaties verklaren zich bereid de theorie te testen, door bijvoorbeeld de helft van een functiegroep door Savant op te laten leiden en de andere helft niet. Eén van onze klanten, een grote financiële instelling, deed dat wel. De evaluatieresultaten van dit Callcenter Award winnende leertraject vindt u als u hier klikt. En gelukkig is er de afgelopen tien jaar ook onderzoek gedaan naar bewezen effectiviteit van leertrajecten die gebaseerd zijn op het sociaal constructivisme. Als u hier klikt leest u een samenvatting van een aantal onderzoeksresultaten.