Privacy statement

Hier vindt u de privacy verklaring van Savant Learning Partners BV. Hierin leest u hoe Savant met uw persoonlijke gegevens omgaat, die we verzamelen via de website en via mail.

Persoonlijke gegevens

Savant gebruikt uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, of het leggen van contact. Savant gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het oorspronkelijke doel. We maken geen kopieën en delen uw gegevens niet met derden. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 8 jaar. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Savant vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om ze te laten wissen.

Als u vindt dat Savant niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Savant Learning Partners BV behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Savant Learning Partners BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Savant Learning Partners BV of de eventuele opdrachtgever.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Savant Learning Partners BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Savant Learning Partners BV stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Savant Learning Partners BV, Utrecht 2018.