Uitgangspunten

Savant ondersteunt het leren in uw organisatie…

Onze opleidingskundige visie is gestoeld op de sociaal-constructivistische leertheorie. Om met onze opdrachtgevers te communiceren over deze visie, geven we er vorm aan in een aantal uitgangspunten. Welke uitgangspunten we per leertraject kiezen, hangt af van de doelgroep, de doelen en de context. Hieronder vindt u er een paar die vaak terugkomen.

70/20702010/10

Iedere organisatie (her)kent het 70/20/10 principe. Mensen doen 70% van hun kennis en vaardigheden op in de praktijk. Dus gewoon werken, oefenen, ervaren en weer opnieuw proberen. Slechts 20% leren mensen in interactie met anderen, een collega of een coach. En uiteindelijk leren mensen maar 10% via de ‘formele weg’. Een ‘classroom training’ is alleen een nuttig instrument als daarnaast de mogelijkheden tot informeel leren goed worden benut. Savant heeft daarom een voorkeur voor werkplekgericht leren en ruimt in haar ontwerpen plaats in voor informeel leren.

picto transfertransfer naar de werkpraktijk

Omdat resultaat in het werk het belangrijkste doel is van het leren, besteedt Savant veel aandacht aan de transfer van het geleerde naar de werkpraktijk:

  • De inhoud van de opleiding leiden we af van de taken en competenties van langdurig succesvolle medewerkers. Als het enigszins mogelijk is, kiezen we voor werkplekgerichte leertrajecten, die de afstand tot de werkvloer minimaliseren.
  • We leiden just-in-time op: de medewerker leert alleen datgene waar hij de eerstvolgende maanden direct mee aan het werk kan.
  • We treffen transferbevorderende maatregelen vooraf, tijdens en na het leertraject.

picto reflectiereflectie en feedback

Hoe mensen omgaan met reflectie en feedback, is afhankelijk van de manier waarop ze de boodschap interpreteren: met een fixed mindset of met een growth mindset. Mensen met een fixed mindset horen vaak een oordeel (goed / niet goed), terwijl mensen met een growth mindset erin beluisteren hoe ze nog beter kunnen worden. Het is dus zaak om in leertrajecten aandacht te geven aan de ontwikkeling van een growth mindset.

picto kunst afkijkenkunst afkijken

Sommige lerenden hebben de leervoorkeur De kunst afkijken, zoals Manon Ruijters die verwoordt. Savant houdt daar rekening mee in haar leertrajecten door alleen goede voorbeelden op te nemen, en door ruimte voor werkvormen waarin voordoen – nadoen centraal staat.
Overigens: alleen goede voorbeelden geven is ook belangrijk gezien de conclusies vanuit breinleren: ons brein onthoudt foute voorbeelden helaas net zo goed als de juiste. Best practice voorbeelden zijn ook van wezenlijk belang om een andere reden: een best practice vergroot de leermotivatie van mbo’ers. Immers iets dat in de praktijk werkt, is de moeite waard om te leren.

picto learner controllearner control: tijd, volgorde, leerstijl

Zoals een kameel de verantwoordelijkheid neemt om te drinken, moet de lerende dat ook doen. Dat betekent dat de regie over het leren zoveel mogelijk bij de lerende gelegd moet worden. Savant maakt daarom bij voorkeur zelfsturende leertrajecten, door in haar ontwerpen verschillende leerroutes te bouwen. Daarbij houden we rekening met de leerstijlen van Kolb (met name Doen versus Denken), met vrijheid in volgorde, en in doorlooptijd.

picto waarderende benaderingwaarderende benadering

Vanuit het gegeven dat ‘alles wat aandacht krijgt, groeit’, is het van belang om medewerkers te laten focussen op datgene wat goed gaat, de ‘waarderende benadering’. Savant kiest voor het verder ontwikkelen van talenten, boven het ‘afleren’ van ongewenst gedrag. Een deelnemer die zich ontwikkelt vanuit vertrouwen, laat een grotere leercurve zien dan iemand die dwang ervaart.

picto stages of concernstages of concern

Mensen die aan een nieuwe functie beginnen gaan daarbij door fases: ‘stages of concern’. In de eerste fase zijn medewerkers bezig zich staande te houden in de praktijk van alledag. In de tweede fase streven ze naar opbouw van het vakmanschap; de derde fase kenmerkt zich door de uitbouw van dat vakmanschap naar vakvolwassenheid. In de vierde fase verbreden zij hun blik en kijken ze over de grenzen van hun vak. Dit is ook de fase waarin mensen hun kennis en ervaring vaak over willen dragen aan anderen. Dit bepaalt in grote mate hun interesse en leerbehoefte. Door hier rekening mee te houden, geeft Savant gericht invulling aan levenslang leren.

picto challenge zonede challenge zone

Iedereen heeft teleurstellende leerervaringen achter de rug: gezakt voor een rij-examen, onvoldoendes bij proefwerken, een keer blijven zitten, jongleren niet onder de knie gekregen, etc. Savant ontwerpt leertrajecten die uitdagend zijn en tegelijkertijd haalbaar: leren in de challenge zone. Dit is het gebied net buiten je comfort zone, maar nog niet in de crash zone. De zone waarin zij uitgedaagd worden, waarin ze kansrijk zijn, de zone die hen stimuleert.