Werkwijze

Savant ondersteunt het leren in uw organisatie…

Savant Learning Partners ondersteunt organisaties bij het initiëren en verankeren van leren. De werkwijze kenmerkt zich door onze kernwaarden: enthousiast, betrouwbaar, pragmatisch en vakkundig.

… met leerinterventies die leiden tot resultaten in het werk

Van een werkomgeving die tegelijkertijd een leeromgeving is, leren mensen het meest. Savant richt haar leerinterventies en haar werkvormen daarom op het mogelijk maken van het leren van je werk. Door het leren naar het werken te brengen, en het werken naar het leren.

… met leerinterventies die medewerkers verantwoordelijkheid geven

Je kunt een kameel een emmer water voorzetten. Maar het enige water dat hij binnenkrijgt, is dat wat hij zelf drinkt. Zo is het ook met leren. Mensen moeten zelf besluiten om te leren. Savant zoekt bij het vormgeven van leerinterventies naar de leermotivatie en de leermogelijkheden van de deelnemers.

… niet voor u maar met u

De mate van samenwerking is een van de belangrijkste succescriteria in onze projecten. Leertrajecten die tot stand komen door goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, zijn in de praktijk het meest succesvol. Vandaar dat we het met u willen doen, en niet alleen voor u.

stappen