Alle Projecten

De toegevoegde waarde van detachering

Opdracht

HD Medi, een bedrijf dat tabletdistributiesystemen verkoopt, wilde een opleidingsplan voor de organisatie. Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de opleidingsbehoefte, heeft de organisatie voor detachering gekozen.

Als Savant een opdracht aanvaardt, overleggen we met de klant wat wijsheid is: detachering of niet? Als een succesvolle uitvoering van de opdracht gebaat is bij detachering, en als de klant prijs stelt op deze vorm van intensieve samenwerking, is Savant van harte bereid hieraan gehoor te geven.

Aanpak

Het was duidelijk dat door de aanwezigheid op vaste dagen en de kennis van de processen in het bedrijf, snelle en betere resultaten zijn geboekt. Door verschillende sessies met meerdere medewerkers is grote draagkracht gecreëerd voor het opleidingsplan.

Resultaat

Als gedetacheerde maak je onderdeel uit van de organisatie, maar behoud je een onafhankelijke blik. Als opleidingskundige kun je in korte tijd veel informatie uit de organisatie halen, snel schakelen en daardoor iets neerzetten dat gedragen wordt door de hele organisatie.

En wat vindt de klant ervan?

De directeur beschrijft de detacheringperiode als volgt: “De uitkomst van het detacheringstraject is boven verwachting geslaagd te noemen. De samenwerking tussen de medewerkers en de drive van Savant gaf de mogelijkheid om kort te reageren op vragen en snel resultaat te boeken. De uitkomst wordt dan ook breed gedragen en de implementatie wordt hierdoor makkelijker.”