Alle Projecten

Geslaagde examens

Opdracht

Examenwerk, onderdeel van Examenservices, is het platform waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten. Examenwerk levert examens voor de mbo-opleidingen horeca, toerisme & recreatie, brood & banket en facilitaire dienstverlening. De gebruikers van de instrumenten hebben de wens uitgesproken om de formulering van de teksten te verbeteren. Het doel van deze opdracht is dan ook om de teksten helder, eenduidig en op taalniveau B1 te herschrijven. Vanwege de grootte van deze onderhoudsklus vroeg Examenwerk ondersteuning van Savant. We detacheerden daarom twee opleidingskundigen om hiermee aan de slag te gaan.

Aanpak

Samen met de examenadviseur van Examenwerk analyseerden we de huidige situatie: welke wensen liggen er bij de gebruikers (zoals studenten en docenten), wat is er nodig om de documenten helder en eenduidig te herschrijven en op welke manier sluiten we optimaal aan bij de kwalificatiedossiers die in het MBO worden gebruikt? Uit deze analyse is een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast ondersteunden we de examenadviseur en examenontwikkelaars bij het coördineren van dit project. Door de omvang van het project was een gestructureerde aanpak en het scheppen van duidelijke verwachtingen richting betrokkenen essentieel.

Resultaat

Savant koos ervoor om eerst een advies te geven over de look-and-feel van de documenten. Door hiervoor aandacht te hebben, sloten we goed aan bij de wens van de gebruiker: duidelijke en gebruiksvriendelijke documenten. In co-creatie met de examenadviseur ontwikkelden we een nieuw format voor de beoordelings- en exameninstrumenten. Vervolgens herschreven we een groot deel van alle documenten. Als laatste stap heeft Savant verschillende schrijfworkshops georganiseerd voor de examenontwikkelaars van Examenwerk. Zo werd het voor de examenontwikkelaars mogelijk om zich de nieuwe werkwijze en schrijfstijl eigen te maken.

En wat vindt de klant ervan?

De eerste reacties van de examenontwikkelaars en vaststellingscommissies zijn erg positief. De actieve schrijfstijl sluit aan bij de behoefte van de stakeholders. Er liggen meer dan honderd vernieuwde examenopdrachten en beoordelingsformulieren klaar voor gebruik. We hopen dan ook dat de studenten door deze verbeterslag met een mooi resultaat slagen voor hun examen!