Alle Projecten

Het Keten Support Systeem

Samenwerking in de IV keten

Opdracht

Goede samenwerking in IV ketens is voor organisaties belangrijker dan ooit. Ketensamenwerking vraagt een bijdrage van alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een stukje van de keten. Savant ontwikkelde samen met UWV een leertraject Ketenbeheer voor functioneel beheerders en applicatiebeheerders. Het doel van dit traject is dat deze beheerders zelf binnen hun deel van de keten de regie kunnen pakken en zo bij kunnen dragen aan het goed functioneren van de gehele keten.

Resultaat: Het Keten Support Systeem

UWV en Savant wilden samen voor een duurzame leeroplossing gaan waarmee medewerkers:
a) zelf actief aan de slag kunnen;
b) hun eigen impact (in de keten) kunnen creëren;
c) kunnen leren op een manier die zij prettig vinden.

Daarom ontwikkelden we een Keten Support Systeem: een makkelijk bereikbare, overzichtelijke toolbox waar de doelgroep alle relevante informatie vindt over ketenbeheer. Dit systeem vulden we eerst met alle informatie over ketens die in de organisatie al beschikbaar was. Daarnaast ontwikkelden we samen met het Chainteam, een enthousiaste werkgroep met ketenambassadeurs, micro learning tools op maat: korte filmpjes, job-aids, animaties, e-learning, infographics, opdrachten etc.

Implementatie en draagvlak

Om echte samenwerking in de keten te bevorderen is meer nodig dan alleen het Keten Support Systeem. Draagvlak en betrokkenheid van het management én reflectie op eigen gedrag is erg belangrijk. Dat kreeg aandacht door:

  • Een kick-off voor beheerders en managers
  • Een masterclass voor managers
  • Expertsessies voor medewerkers, waarin ze met een business game hun eigen samenwerkingsgedrag onder de loep namen
  • Ambassadeurs op de werkvloer
  • Inrichting van een Keten Governance structuur
  • Communicatie op diverse manieren: presentaties/pitches tijdens bijeenkomsten en in betrokken teams

En wat vindt de klant ervan?

Het leertraject is uitgebreid geëvalueerd (op niveau 1 t/m 4 van Kirkpatrick) met een nulmeting, vragenlijsten na afloop van de sessies en vragenlijsten na drie maanden. Uit de evaluatieresultaten blijkt absoluut de erkenning van de medewerkers dat samenwerking in de keten belangrijk is. Bovendien is er een grote bereidheid onder management en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen in de keten. Dat vraagt om een vervolg: in 2018 staan er vijftig nieuwe expertsessies gepland.

To be continued!