Alle Projecten

Mentorentraining

voor ervaren vakmannen

Opdracht

Om training on the job een stevig fundament te geven, is serieuze mentoring noodzakelijk. GE Plastics gaf daar ruimschoots aandacht aan en ze vroegen Savant daarom hun mentoren op te leiden en te toetsen.

De mentor is een ervaren vakman die beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast maakt hij gebruik van een trainingsschema, zodat er een goede opbouw in de opleiding zit.

Aanpak

Om tot maatwerk te komen, heeft Savant een aantal werkplekbezoeken afgelegd, en een aantal interviews gehouden met stakeholders. Wat verwacht je als leidinggevende van je mentoren, waar liggen hun taken en verantwoordelijkheden. En op welke manier wil jij als nieuwe medewerker door je mentor ondersteund worden? En wat moet je eigenlijk leren van die mentor? En natuurlijk: wat wil de mentor zelf leren? Want didactische vaardigheden, wat zijn dat eigenlijk?

Resultaat

De opdracht resulteerde in een tweedaagse training gevolgd door een proeve van bekwaamheid. Savant koos voor een rolgerichte benadering:

  • de mentor als organisator: hoe zorg ik voor een optimale leeromgeving?
  • de mentor als instructeur: hoe instrueer ik medewerkers nieuwe taken?
  • de mentor als begeleider: hoe ondersteun ik het leerproces en bewaak ik de voortgang?
  • de mentor als beoordelaar: hoe kan ik toetsen of iemand de taken beheerst?

In de training leerden de deelnemers over hun nieuwe mentorrollen door theorie af te wisselen met oefening.

Tijdens de laatste bijeenkomst deden de deelnemers in koppels hun proeve van bekwaamheid, die bestond uit het geven van de instructie en het maken en toelichten van een trainingsplan.

En wat vindt de klant ervan?

Voor de meeste deelnemers was het mentorschap iets nieuws. Natuurlijk konden zij zich iets voorstellen bij het overbrengen van vakkennis, want vakkennis hadden de deelnemers immers genoeg. Maar een vakman is nog geen mentor. Deze opzet vroeg veel van de deelnemers. Zij vonden het erg spannend om zichzelf te laten zien in rollenspelen en tijdens instructies.

Door het enthousiasme en de enorme inzet van de deelnemers, werden de mentortrainingen een groot succes.