Alle Projecten

Opleidingsmateriaal voor een geoliede start

een handboek voor het werken in de nieuwe tankgroep

Opdracht

Vopak Vlaardingen heeft een nieuwe tankgroep van 18 grote bulktanks. Door de nieuwe tankgroep is Vopak flexibeler geworden en in staat om de klant beter te bedienen. Vopak vroeg Savant een handboek te maken om de medewerkers voor te bereiden op hun werk in deze nieuwe tankgroep.

Aanpak

Een opleidingskundige van Savant startte met een uitgebreid werkplekbezoek, en interviewde twee leidinggevenden om het werk in de nieuwe tankgroep in kaart te brengen. Niet eenvoudig, want de tanks waren op dat moment nog niet operationeel. Door observatie, interviews en technische documentatie als input te nemen, maakte ze het ontwerp voor het handboek en de job aids. Samen met een expert van Vopak schreef ze vervolgens het handboek. Onze meerwaarde zat ondermeer in het taakgericht structureren en stroomlijnen van alle informatie.

Resultaat

Savant heeft een handboek ontwikkeld dat de basis vormt voor het leren werken in de nieuwe tankgroep. Het materiaal is bruikbaar als zelfstudiemateriaal en naslag voor de deelnemers en biedt tegelijkertijd de opleider ondersteuning bij de begeleiding. Ook heeft Savant job aids ontwikkeld waarmee belangrijke processen extra aandacht krijgen, zodat de medewerkers daar zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan.

En wat vindt de klant ervan?

Vopak was content met het handboek en de job aids. Het stelde hen in staat de medewerkers goed voor te bereiden op het werken in de nieuwe tankgroep.