Alle Projecten

Verankering van de werkgeversbenadering

Een maatwerk leertraject voor de gemeente Groningen

Opdracht

De decentralisaties, de Participatiewet, het toenemende aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt… In deze turbulente tijd met transities in het sociaal domein, wil de Gemeente Groningen haar medewerkers ondersteunen bij het verstevigen van hun commerciële slagkracht en zakelijkheid. Hoe? Door middel van een maatwerk opleidingstraject. Het doel? Het verankeren van de werkgeversbenadering die, door intensieve samenwerking met regionale werkgevers, zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden blijvend aan het werk moet krijgen.

Aanpak

Voor deze opdracht sloeg Savant de handen ineen met Randstad, allround HR-partner van de gemeente. Dit leidde tot een unieke en succesvolle samenwerking tussen Nederlands meest toonaangevende bureau op het gebied van arbeidsbemiddeling en Savant, betrouwbaar en enthousiast opleidingskundig partner.

Succes en blijvende verandering treedt alleen op wanneer de mensen die het beleid uitvoeren een noodzaak voelen om het anders te gaan doen. Anders gezegd, succes staat of valt bij de vraag of de ambtenaren zakelijker en commerciëler wíllen gaan werken dan voorheen. Hier is meer voor nodig dan een kennis- of vaardigheidstraining: een omslag in denken over en houding naar werkzoekenden en werkgevers is noodzakelijk!

Resultaat

De samenwerking tussen Savant en Randstad leidde tot een leertraject van ruim drie maanden met daarin een breed scala aan heldere, aantrekkelijke leerinterventies. Van een spelsimulatie, rollenspellen en individuele opdrachten tot een managementbijeenkomst, een development center en werkplekopdrachten. Deze diversiteit aan werkvormen ondersteunt medewerkers én hun leidinggevenden op diverse vlakken bij creëren van de urgentie en de daarbij behorende handvatten om de omslag echt te willen en kunnen maken.