Alle Projecten

Werken aan Performance

Een leergang over Performance Support voor HRD’ers

Opdracht

“Kan Savant onze L&O-adviseurs toerusten om performance vraagstukken samen met de lijn te analyseren en performance oplossingen te ontwerpen en ontwikkelen?”

Aanpak

Een leergang over Performance Support waarin niet de systemen of de werkwijze leidend is, maar waarin we L&D adviseurs stapsgewijs en heel concreet ondersteunen bij het vormgeven van perfomance vraagstukken uit hun eigen praktijk. Zo denken wij performance support in een organisatie echt een boost te kunnen geven.

Centraal staat het eigen performance vraagstuk, het ontwerpen en ontwikkelen van een performance oplossing door het opdelen van dit proces in concrete stappen. Daarnaast focust de leergang op het faciliteren van die stappen door een peformancegerichte aanpak (practise what you preach).

De leergang Werken aan Performance bestaat uit drie f2f bijeenkomsten, vier virtual classes en per deelnemer twee coachingsessies. Hoofddoel is dat deelnemers met ondersteuning van de leergang performance vraagstukken in de eigen organisatie kunnen aanpakken.

Resultaat

De leergang Werken aan Performance bracht een mindshift teweeg bij de deelnemers: denken in termen van impact en performance, de performance analyseren en van daaruit gerichte ondersteuning bieden. Deelnemers werkten als onderdeel van de leergang in tweetallen aan een performance vraagstuk in de eigen organisatie. Dat maakte de leeropbrengst heel concreet.

Per stap kregen ze tools aangeboden, waarmee ze het vraagstuk op ‘receptniveau’ konden aanpakken. De tools kregen tegelijkertijd een plaats op SharePoint. Hiermee creëerden de deelnemers tijdens de leergang een eigen Performance Support systeem.

En wat vindt de klant ervan?

80% van de deelnemers gaf aan nieuwe methodieken geleerd te hebben om een performance vraagstuk te analyseren. Ook de directe toepassing van het geleerde in de praktijk werd door 90% gewaardeerd.

Enkele quotes:

  • “Dank je wel voor je/jullie aanstekelijk enthousiasme met betrekking tot performance support. Ik heb er weer een nieuwe bril bijgekregen.”
  • “Ik wil jullie bedanken voor het begeleiden van deze leergang. Ik vond het heel leerzaam en ga ook graag verder met performance development.”

Natuurlijk waren er ook verbeterpunten: de instrumentele aanpak werd bijvoorbeeld niet door iedereen gewaardeerd. Maar al met al was het een mooi blended leertraject dat niet alleen resulteerde in andere focus, maar ook in een aantal concrete performance oplossingen voor de eigen organisatie.