Alle Projecten

Een competente vertaalslag

ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling binnen de organisatie

Opdracht

De Nederlandse vestiging van Oracle wilde haar medewerkers de kans bieden gericht te werken aan hun loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf. Ze vroeg Savant om met haar mee te denken over een methodiek om de vertaalslag te maken van globale competenties naar operationeel meetbare resultaten en gedragscriteria.

Aanpak

Savant verdeelde de werkzaamheden over zes stappen:

  1. Verkrijg commitment en kies een werkbare projectstructuur.
  2. Maak een rollen-functie matrix.
  3. Identificeer competenties per rol.
  4. Definieer drie competentielevels.
  5. Vul de rollen-functie matrix met de competenties.
  6. Specificeer per functie de gedragsindicatoren en de bewijzen.

Savant zorgde voor de nodige druk op de ketel, leverde input, keek over schouders mee, en faciliteerde het verkrijgen van commitment. Daarnaast begeleidde Savant de werkgroep. In de tweede fase van het project maakte Savant instrumenten voor werving en selectie, ontwikkelingsgesprekken, competentie-ontwikkeling, etc.

Resultaat

Savant ontwikkelde samen met een werkgroep concrete competentieprofielen, en ondersteunde Oracle bij het maken van instrumenten voor werving en selectie, ontwikkelingsgesprekken en competentie-ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat de competentieprofielen wereldwijd bruikbaar waren, terwijl elke vestiging een eigen functiehuis hanteert, benoemde de werkgroep een beperkt aantal rollen (adviseur, manager, organisator, etc). Aan iedere functie konden maximaal drie rollen worden toegekend. Per rol zijn maximaal drie competenties benoemd. Al met al ontstond op deze manier voor elke medewerker een competentieprofiel van acht competenties.

En wat vindt de klant ervan?

Savant organiseerde een competentieconferentie voor lijnmanagers, waarin zij samen met de deelnemers een aantal prototype-instrumenten uitprobeerde. Al doende kwam de groep erachter aan wat voor instrumenten ze behoefte had. Deze instrumenten werkte de werkgroep verder uit. Op die manier werd competentiemanagement een jas die de Nederlandse vestiging van Oracle goed paste.