Alle Producten

Opleidingskundige advisering

de vertaalslag naar leren

Savant adviseert organisaties bij het scheppen van een optimaal leerklimaat waarin leren en werken hand in hand gaan. In nauwe samenwerking met managers, HRD-adviseurs en opleidingsfunctionarissen gaan wij na in welke richting de organisatie zich wil ontwikkelen en welke eisen daaruit voortkomen ten aanzien van het functioneren van managers en medewerkers. Vervolgens maakt Savant de vertaalslag naar leren; wat moet er geleerd worden en hoe kan dit leren het beste georganiseerd worden?

Dit resulteert in opleidings(beleids)plannen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Savant ondersteunt organisaties ook bij het (her)inrichten en profileren van de opleidings- of HRD-afdeling.

Meer informatie over opleidingskundige advisering? Neem gerust contact met ons op!