Alle Projecten

Een vliegtuigbouwer met kennis van zaken

kennismanagement met behulp van kennisgroepen

Opdracht

De afdeling programmasupport van Fokker wilde zijn kennishuishouding op orde brengen. Door de kritische kennis in kaart te brengen, zo nodig te genereren, te expliciteren, te borgen en toe te passen word je als organisatie zo sterk als de sterkste schakel. Samen met één van hun opleidingsadviseurs heeft Savant dit traject begeleid.

Aanpak

Het bijzondere was dat het hoofd van de afdeling programmasupport de ruggengraat van het traject vormde. Hij was tegelijkertijd coach en opdrachtgever voor de kennisgroepen. Daarnaast trad hij op als makelaar voor kennisgroepen die elkaar nodig hadden. Ook was hij facilitator: elke medewerker kreeg 40 uur de tijd voor werkzaamheden in het kader van kennismanagement. Als opleidingsadviseur waren wij zijn sparring partner. We bereidden samen met hem de plenaire sessies voor, en boden de kennisgroepen de mogelijkheid tot coaching en procesbegeleiding.

Resultaat

Het traject werd opgebouwd rondom de volgende elementen:

  • kennisinfrastructuur, met een kennismarktplaats, een kenniscentrum en een manual
  • kennisgroepen, waar elke medewerker een plaats in had
  • overlegstructuur, waarin de voortgang en de resultaten van de kennisgroepen aan de orde kwamen
  • plenaire sessies, waarin de totale groep medewerkers reflecteerde en met een helicopterview naar proces en inhoud keek

Tijdens één van de eerste plenaire sessies bogen alle medewerkers zich tijdens een kenniscafé over de kritische kennisgebieden. Dat vormde de start voor het werken in de kennisgroepen. Die kennisgroepen maakten elk rondom één van de kritische kennisgebieden een plan van aanpak, waarin ze hun doel, scope en quick wins beschreven.

En wat vindt de klant ervan?

Het project leidde tot concrete resultaten. Alle resultaten krijgen een plaats in de kennisinfrastructuur. Op die manier wordt alle ontwikkelde kennis vastgelegd en geborgd, klaar om toegepast te worden.

Eén van de kennisgroepen stelde zich bijvoorbeeld tot doel de Work Breakdown Structure van projecten in kaart te brengen. Het resultaat was een checklist waarmee de WBS vastgesteld kan worden. Deze checklist heeft een plaats gekregen in de kennisinfrastructuur en is inmiddels bij een aantal andere projecten gebruikt. Op die manier worden er minder fouten gemaakt, minder faalkosten en wordt er efficiënter gewerkt.