Alle Projecten

Functieleerstraten voor kantoormedewerkers

Beter presteren door slimmer leren

Opdracht

SNS wil competente medewerkers die willen en kunnen verkopen. Opleiding en ontwikkeling is een van de middelen om de juiste kunde (kennen en kunnen) en attitude (willen en durven) over te dragen. Een middel dat niet losstaat van andere middelen zoals: werving en selectie van nieuw personeel, aanpassingen in de organisatiestructuur, verandering van de stijl van leidinggeven. SNS vroeg Savant om haar te ondersteunen bij de totstandkoming van functieleerstraten voor haar kantoormedewerkers.

Aanpak

Uiteraard heeft Savant daarbij goed geluisterd naar ‘de lijn’. Ze heeft gesprekken gevoerd met de verschillende echelons in de organisatie en relevante informatie over de verkooporganisatie is grondig bestudeerd. Ook hebben we ons extern georiënteerd. Vervolgens heeft SNS voor elke leerstraat een aparte werkgroep ingericht. In co-creatie met deze groepen kwamen de functieleerstraten tot stand.

Resultaat

Als uitgangspunten voor slimmer leren zijn gekozen:

  • Leidinggevende stuurt op resultaten en competenties
  • Van medewerker wordt actieve leerhouding verwacht
  • Leeractiviteiten sluiten aan bij ontwikkelingsfasen van medewerkers

In elke fase kregen de volgende elementen een plaats:

  • een aantal modulen, waarin de medewerkers in korte tijd intensief leren. De leidinggevende is de regisseur. Hij bepaalt welke stappen de medewerker zet in een module. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de medewerker onderdelen over te laten slaan. De modulen worden afgesloten met een kennistoets en een beoordeling.
  • een integratiepracticum. Naast en na de modulen worden de medewerkers op hun werkplek verder opgeleid aan de hand van zelfstudie en praktijkopdrachten.
  • een selfassessment. Elke fase besluit met een development center. Voordat de medewerker hieraan meedoet, voert hij of zij een self assessment uit.
  • een proeve van bekwaamheid. Elke stage of concern wordt besloten met een proeve van bekwaamheid, waarin de medewerker laat zien over de nodige kunde en de gewenste attitude te beschikken.