Alle Producten

Learning journey

"Vakmanschap is Meesterschap"

Reclameslogan Grolsch, 1969-1985

Kent u ‘m nog? Een gouwe ouwe onder de reclameslogans, één met een waarheid als een koe. De vakman onderscheidt zich door zijn meesterlijke resultaten. Hij is een voorbeeld voor anderen, een bron van inspiratie. U bent ongetwijfeld ook trots op de ‘vakmannen’ van uw organisatie. Maar u vraagt zich misschien ook af hoe u deze medewerkers voldoende uitdaagt om zich blijvend te ontplooien in uw organisatie. En op welke manier u nieuwe medewerkers een goed fundament biedt om vakman te worden en meesterlijke resultaten te laten zien. Een aanbod van learning journeys kan het antwoord zijn op deze vragen.Savant Learning Partners heeft de expertise om learning journeys te ontwerpen, in te richten en te implementeren, uiteraard volledig afgestemd op de wensen en eisen van uw organisatie. Wij hebben onze kennis en kunde inmiddels succesvol ingezet bij diverse organisaties in uiteenlopende branches en vertellen u graag over onze methode om learning journeys in te richten en samen met u te ontwikkelen.

Sluit aan op de kern

Learning journeys leiden op voor de kernactiviteiten van een functie. Savant vindt het daarom belangrijk om goed zicht te hebben op de specifieke taken, verantwoordelijkheden en competenties van de succesvolle medewerker en de manier waarop de medewerker die inzet. Wat onderscheidt de succesvolle medewerker van zijn collega? Hoe toont hij zijn meesterschap? Als we dat in beeld hebben, bepalen we samen met u de inhoud en de opzet van de learning journeys.

Bindt en boeit!functieleerstraat huis

Learning journeys bieden inspirerende leeractiviteiten gedurende de gehele loopbaan van de medewerker, van beginnend medewerker tot ervaren professional. Savant stelt de leervragen centraal die horen bij de fase van functioneren waarin de medewerker zich bevindt. Wij gebruiken hierbij de ‘stages of concern’ als uitgangspunt: iedere medewerker die begint aan een nieuwe functie gaat door verschillende fasen. In deze fasen maakt de medewerker een groei door van startende medewerker die vooral op zoek is naar houvast en zekerheid tot de ervaren professional die zijn blik naar buiten richt, over de grenzen van het vak kijkt en zijn deskundigheid actief deelt met anderen. Een voorbeeld van de uitwerking van deze fasen in een functieleerhuis ziet u hiernaast. Door uw medewerkers in elke fase te faciliteren met een uitdagend aanbod van leer- en ontwikkelactiviteiten dat aansluit bij de leervragen en ontwikkelfase van de medewerkers, draagt u positief bij aan hun motivatie en functioneren.

Iets voor uw organisatie?

Learning journeys laten op een gestructureerde manier medewerkers in een nieuwe functie groeien, van starter naar ervaren professional.

Meer informatie over learning journeys? Neem gerust contact met ons op!