Alle Producten

Functieleerstraten

"Vakmanschap is Meesterschap"

Reclameslogan Grolsch, 1969-1985

Kent u ‘m nog? Een gouwe ouwe onder de reclameslogans, één met een waarheid als een koe. De vakman onderscheidt zich door zijn meesterlijke resultaten. Hij is een voorbeeld voor anderen, een bron van inspiratie. U bent ongetwijfeld ook trots op de ‘vakmannen’ van uw organisatie. Maar u vraagt zich misschien ook af hoe u deze medewerkers voldoende uitdaagt om zich blijvend te ontplooien in uw organisatie. En op welke manier u nieuwe medewerkers een goed fundament biedt om vakman te worden en meesterlijke resultaten te laten zien. Een aanbod van functieleerstraten kan het antwoord zijn op deze vragen.Savant Learning Partners heeft de expertise om functieleerstraten te ontwerpen, in te richten en te implementeren, uiteraard volledig afgestemd op de wensen en eisen van uw organisatie. Wij hebben onze kennis en kunde inmiddels succesvol ingezet bij diverse organisaties in uiteenlopende branches en vertellen u graag over onze methode om functieleerstraten in te richten en samen met u te ontwikkelen.

Sluit aan op de kern

Functieleerstraten leiden op voor de kernactiviteiten van een functie. Savant vindt het daarom belangrijk om goed zicht te hebben op de specifieke taken, verantwoordelijkheden en competenties van de succesvolle medewerker en de manier waarop de medewerker die inzet. Wat onderscheidt de succesvolle medewerker van zijn collega? Hoe toont hij zijn meesterschap? Als we dat in beeld hebben, bepalen we samen met u de inhoud en de opzet van functieleerstraten.

Bindt en boeit!functieleerstraat huis

Functieleerstraten bieden inspirerende leeractiviteiten gedurende de gehele loopbaan van de medewerker, van beginnend medewerker tot ervaren professional. Savant stelt de leervragen centraal die horen bij de fase van functioneren waarin de medewerker zich bevindt. Wij gebruiken hierbij de ‘stages of concern’ als uitgangspunt: iedere medewerker die begint aan een nieuwe functie gaat door verschillende fasen. In deze fasen maakt de medewerker een groei door van startende medewerker die vooral op zoek is naar houvast en zekerheid tot de ervaren professional die zijn blik naar buiten richt, over de grenzen van het vak kijkt en zijn deskundigheid actief deelt met anderen. Een voorbeeld van de uitwerking van deze fasen in een functieleerhuis ziet u hiernaast. Door uw medewerkers in elke fase te faciliteren met een uitdagend aanbod van leer- en ontwikkelactiviteiten dat aansluit bij de leervragen en ontwikkelfase van de medewerkers, draagt u positief bij aan hun motivatie en functioneren.

Biedt zekerheid in deskundigheid

Functieleerstraten bieden een structuur waarmee deskundigheid binnen uw organisatie wordt geborgd. Medewerkers verwerven in iedere fase van de loopbaan de benodigde kennis en kunde, en houden deze op peil. Savant vindt het hierbij belangrijk om te zoeken naar leeractiviteiten die onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers bevorderen. Dit betekent behoud van kennis voor uw organisatie en een efficiënte manier van leren. Functieleerstraten maken het bovendien mogelijk om de deskundigheid van medewerkers op een structurele manier, bijvoorbeeld per fase, te toetsen.

Onze aanpakfunctieleerstraat stsappen

Savant kan het proces om functieleerstraten te ontwikkelen van A tot Z uitvoeren. Wij werken daarbij altijd nauw samen met de organisatie; onze ervaring is dat leertrajecten die tot stand komen door goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren in de praktijk het meest succesvol zijn. Uiteraard stellen wij in samenspraak met u vast welke stappen uit het proces door ons worden uitgevoerd. Dit hangt af van uw wensen en van wat de organisatie nodig heeft om de functieleerstraten succesvol in te voeren. 

Iets voor uw organisatie?

Functieleerstraten laten op een gestructureerde manier medewerkers in een nieuwe functie groeien, van starter naar ervaren professional.
Hebben wij met onze kijk op functieleerstraten uw nieuwsgierigheid gewekt? Samen met u kijken wij graag hoe we functieleerstraten kunnen  realiseren die zijn toegespitst op uw organisatie!

Voor meer informatie over functieleerstraten kunt u terecht bij Pao Lin Oei.