Alle Projecten

Gemeenten leren van en met elkaar

Blended leertrajecten voor alle gemeenten in Nederland

Opdracht

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van hun informatievoorziening, om zo de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te optimaliseren. KING doet dit door gemeenten te ondersteunen bij het leren van en met elkaar. Savant en KING hebben de handen ineen geslagen en het leren versterkt door het ontwerpen en ontwikkelen van blended learningmodules voor gemeenten. De focus in elk module liggen op het sociale leren, van en met elkaar.

Aanpak

Bij het ontwikkelen van de blended learningmodules gingen we op zoek naar een krachtige blend van leerinterventies. Het proces zag er als volgt uit:

  • In kaart brengen van de behoeften van gemeenten en bepalen van de onderwerpen van de blended learningmodules.
  • Vaststellen van de leerdoelen: over welke kennis en kunde dienen gemeenten te beschikken? Hoe maak je het verschil?
  • Vastleggen van kennis: welke expertise, voorbeelden en ideeën kunnen de kennisdragers delen met gemeenten?
  • Ontwerpen van de blended learningmodule: een blauwdruk van de module met daarin opzet, vorm en leerinterventies.
  • Ontwikkelen van verschillende leerinterventies, zoals praktijkopdrachten, filmpjes, e-learning en draaiboeken voor workshops.

Resultaat

In totaal heeft Savant vier leertrajecten in co creatie met KING ontwikkeld. Zo worden coördinatoren binnen de gemeente ondersteund met een leertraject over het implementeren van ENSIA, kunnen medewerkers van gemeenten aan de slag met het maken van een gebruikersgerichte website en leren gemeenten hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren in het leertraject Klantreizen.

Elk leertraject bestaat uit een combinatie van online en offline leren, waarbij het sociale leren een belangrijke factor is. Deelnemers worden uitgedaagd om online in het leerplatform aan de slag te gaan en informatie te delen, zoals eigen ervaringen en hun reflectie op praktijkopdrachten. Daarnaast ontmoeten deelnemers elkaar offline waarbij ze met elkaar aan de slag gaan met opdrachten.

En hoe ziet dat eruit in de praktijk?

KING is volop bezig met het uitvoeren van de verschillende leertrajecten. De combinatie van online en offline leren is hierin een succes. De leertrajecten zitten nagenoeg vol en er is vanuit gemeenten veel vraag naar de opleidingen. Een mooie impact bij én voor gemeenten in Nederland.