Alle Producten

E-Learning

Online leren: een belevenis met een plakfactor

Steeds vaker valt de keuze van organisaties op vormen van blended learning. Terecht, want juist met een mix van werkvormen wordt het leren efficiënt en doeltreffend. Savant heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met online leren. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van e-learningmodules, MOOCs (Massive Open Online Courses) en virtual classrooms (flyer MOOC). Savant gelooft dat je kennisdeling en kenniscreatie bij uitstek online kunt faciliteren en vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de principes van social learning en gamification. Bovendien past online leren bij uitstek bij kennisintensieve organisaties die worstelen met het vraagstuk kennismanagement, nu ervaren medewerkers de organisatie verlaten.

Savant kan in korte tijd en met beperkte middelen e-learningmodules maken die vaak grote hoeveelheden informatie in hapklare brokken aanbieden. En daar laten we het niet bij. De lerende heeft invloed op zijn eigen leerproces en bepaalt zelf de volgorde, het tempo en de mate van sturing. Een e-learningmodule is bij voorkeur niet lineair en voor iedereen hetzelfde; iedere lerende legt een route af die past bij zijn leerproces. Bovendien vindt het leren plaats in de spanning van de praktijk, door veel voorbeelden, casuïstiek en opdrachten. Ook wil Savant in alle e-learning die ze maakt de kiem leggen voor we-learning. Samen leren, samen oefenen, samen werken is wezenlijk voor daadwerkelijke gedragsverandering, en voor verankering van nieuwe werkwijzen.

Savant gebruikt bij het ontwikkelen van e-learningmodules de auteurstools van haar klantorganisaties, bijvoorbeeld Lectora, Evolution, Smartbuilder, Captivate en Moodle (LMS). Voor kleinere organisaties, die niet beschikken over eigen ontwikkelsoftware, maakt Savant e-learningmodules in Articulate Studio, Articulate Storyline, of Lectora. Dit deden we bijvoorbeeld voor financiële dienstverleners, voor het onderwijs en voor overheidsorganisaties.

Meer informatie over online leren? Neem gerust contact met ons op!