Alle Projecten

Interim programma- en kwaliteitsmanagement

voor het ontwikkelen van competentiegerichte opleidingen

Opdracht

Een aantal jaar geleden moest het mbo de ommezwaai naar competentiegericht opleiden maken. Vapro-ovp, een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) greep deze kans aan om al eerder te starten met de ontwikkeling van nieuwe competentiegerichte procestechniek opleidingen. Tegelijkertijd acquireerde Vapro-ovp ook een aantal vergelijkbare leertrajecten bij grote bedrijven. Om dit alles gerealiseerd te krijgen vroeg Vapro-ovp ondersteuning aan Savant. Savant detacheerde een interim programmamanager, die beide takken aanstuurde: de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voor het mbo, én die van diverse competentiegerichte leertrajecten voor de verschillende bedrijven.

Aanpak

Vapro-ovp zocht een programmamanager. Eén van de Savant adviseurs nam deze taak voor haar rekening. Een van onze andere adviseurs werd verantwoordelijk voor de kwaliteit. Zij maakten, in nauwe samenwerking met de deskundigen van Vapro-ovp, een ontwerp voor alle nieuwe opleidingen. Een spannende klus gezien het aantal projecten en projectmedewerkers, de opleidingskundige complexiteit van de nieuwe manier van opleiden en de ‘weerbarstigheid’ van de opleidingspraktijk in de bedrijven. Toen die horde genomen was, hebben de projectmedewerkers van Vapro-ovp de Leerarrangementen gemaakt, ook weer gemonitord door Savant.

Toen alles er lag, hebben we de bedrijven en de ROC’s getraind om de Leerarrangementen te gebruiken.

Resultaat

De bestaande opleidingen gingen volledig op de schop: de nieuwe opleidingen zijn opgebouwd rondom Leerarrangementen die vragen om andere manieren van leren, begeleiden en beoordelen.

De opbouw van de nieuwe opleidingen verliep niet goed: vanuit verschillende hoeken was iedereen al gestart, met een wirwar tot gevolg. Om die valse start te herstellen, heeft Savant een stap terug gedaan, en is opnieuw met het ontwerp begonnen. Toen dat er eenmaal lag, gedragen door beide takken, konden de Leerarrangementen voor alle opleidingsvarianten full speed ontwikkeld worden.

En wat vindt de klant ervan?

“De complexiteit en omvang van een project als het ontwikkelen van nieuwe competentiegerichte opleidingen vroeg om meer sturing en afstemming. De komst van Savant heeft ons veel gebracht. Door het neerzetten van een stevige projectstructuur is er nu meer overzicht en afstemming. Er kan strakker gestuurd worden waardoor het tempo binnen de projecten flink is toegenomen. Daarnaast vormt een goed doordacht (en door collega’s gedragen) ontwerp het stevige fundament van de nieuwe opleidingen. En niet onbelangrijk: de manier van werken van Savant stelt ons in staat het project zelf succesvol tot een einde te brengen.”