Alle Projecten

Leerinterventies rondom patiëntveiligheid

interactief en praktijkgericht

Opdracht

Congressen en conferenties in de zorgsector worden gekenmerkt door de kennisgerichtheid ervan. Voor de adviseurs van Savant een uitdaging om het opleidingsaanbod interactiever en meer praktijkgericht te maken, en tegelijkertijd dezelfde mate van informatie te behouden.

NVZ, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisdirecteuren, stond voor de uitdaging om haar leden, ziekenhuizen, te leren patiëntveiligheid centraler te stellen. Een omvangrijk project dat door het ministerie van OC&W gefinancierd en gemonitord werd. Twee adviseurs van Savant werden aangesteld om het opleidingsaanbod rondom patiëntveiligheid vorm te geven, vanuit een creatieve en vernieuwende invalshoek.

Aanpak

De adviseurs van Savant werkten in dit project nauw samen met de projectleider vanuit NVZ, die het project in de volle breedte trok. Samen met een werkgroep heeft Savant het aanbod gekaderd en gestroomlijnd. Savant heeft de congressen en conferenties vervolgens zo ingericht dat de deelnemers gestructureerd toewerken naar een concreet plan van aanpak voor de eigen werkpraktijk.

Resultaat

Savant organiseerde leerinterventies waarin de deelnemers met aansprekende voorbeelden overtuigd raakten van het belang van veiliger werken, door artsen en patiënten met waar gebeurde verhalen. Vervolgens werd met een palet aan werkvormen de benodigde informatie op een inspirerende manier aangeboden: interactieve presentaties, demonstraties van evidence-based methoden van veiliger werken, opdrachten en spellen, films en discussies, good practices en cases wisselden elkaar af. Vervolgens werden de deelnemers uitgedaagd om uit de informatie ideeën te filteren die zij konden toepassen op de eigen werksituatie. Deze ideeën verwerkten de deelnemers in een plan van aanpak, waarmee ze terug op de werkplek een eerste stap konden zetten in de richting van veiliger werken.

En wat vindt de klant ervan?

De leerinterventies werden goed bezocht en waren zeer succesvol. Juist door het concrete leerresultaat, het eigen plan van aanpak, ervaarden de deelnemers de leerinterventies niet als ‘verloren tijd’. En is het inmiddels beter gesteld met de patiëntveiligheid in ziekenhuizen? Jazeker, maar het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen aan deze interventie is toe te schrijven!