Alle Projecten

Moodle implementatie

Persoonlijke begeleiding & performance support: een effectieve 'blend'.

Opdracht

InHolland stapt hogeschoolbreed over naar Moodle en zoekt een Onderwijs & ICT expert. Kan Savant docenten en ontwikkelaars ondersteunen bij het inrichten van Moodle en het werken hiermee?

Aanpak

Persoonlijke begeleiding & performance support vormen een effectieve ‘blend’. Savant koos in samenwerking met Inholland voor twee strategieën om docenten en ontwikkelaars te ondersteunen bij de overstap naar Moodle:

  • persoonlijke begeleiding bij hulpvragen;
  • het ontwikkelen van een online cursus: de Moodle zelfstudie.

Persoonlijke begeleiding

De persoonlijke begeleiding zorgde ervoor dat docenten en ontwikkelaars van opleidingen geholpen werden bij hun hulpvraag. In intakegesprekken met docenten en ontwikkelaars inventariseerde Savant welke hulp nodig was. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een structuur en inrichting van Moodle en ‘werkplekateliers’ waar docenten onder begeleiding aan de slag gingen met Moodle.

Het resultaat

Docenten en ontwikkelaars wisten de begeleiding al snel te vinden en de eerste stappen zijn gezet richting ‘blended’ onderwijs. Zo konden studenten hun voorbereiding bijvoorbeeld online doen, zodat er in fysieke bijeenkomsten voldoende ruimte was voor interactie en verdieping.

Moodle zelfstudie

De Moodle zelfstudie leert docenten en ontwikkelaars om zelfstandig de Moodle omgeving voor hun opleiding in te richten en ermee te werken. Na een analyse heeft Savant gekozen voor een taakgericht ontwerp volgens de principes van ‘Performance Support’. In de Moodle zelfstudie kunnen docenten en ontwikkelaars snel ondersteuning vinden bij datgene waar zij op dat moment mee bezig zijn in Moodle. Bijvoorbeeld ‘Bepalen welke online werkvormen je in wilt zetten’, ‘Een test of quiz afnemen’ of ‘Een opdracht laten inleveren’.

Het resultaat

De online cursus is goed gevuld en bestaat uit instructies, voorbeelden en tips voor alle taken die uit de analyse naar voren kwamen. Docenten en ontwikkelaars gebruiken de Moodle zelfstudie terwijl ze in de Moodle omgeving van een bestaande cursus of oefencursus werken.

En wat vindt de klant ervan?

Docenten en ontwikkelaars waardeerden het enorm dat er was geïnvesteerd in persoonlijke begeleiding voor de overstap naar Moodle en konden goed vooruit met de hulp die Savant bood. De Moodle zelfstudie wordt volop gebruikt.