Alle Projecten

Topscoorder in technologies

een onboarding programma

Opdracht

Randstad heeft weer een nieuwe loot: Technologies. Een innovatief en ambitieus merk van Randstad, dat zich richt op de volle breedte van de IT wereld. Competitie, snelheid, productiviteit, basissalarissen en hoge bonussen, sturing op input en output, elkaar aanspreken; daar draait het om bij Randstad Technologies. Ambitieus, omdat Randstad Technologies de beste in de markt wil worden. Een goede basis is van groot belang om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich de nieuwe filosofie en werkwijze snel eigen maken. Randstad Technologies vraagt daarom aan Savant of ze een onboardingprogramma kan ontwikkelen.

Aanpak

Bij het ontwikkelen van het onboardingprogramma werkt Savant samen met verschillende andere partijen. Voor een goede afstemming organiseerde Savant een werkgroepbijeenkomst, waarin duidelijk werd wie wat zou doen.

Er is veel impliciete kennis aanwezig in de hoofden van de mensen. Bijvoorbeeld over werkprocessen en de juridische kant van het werk. Voordat er gestart kan worden met de daadwerkelijke ontwikkeling van het onboardingprogramma is deze kennis onder begeleiding van Savant op papier gezet: de impliciete kennis is expliciet gemaakt.

Daarna ging het ontwikkelwerk daadwerkelijk van start: zelfstudiemateriaal, e-learningmodules, trainingsbijeenkomsten, games, etc.

Resultaat

Het onboardingprogramma dat Savant maakt, bestaat uit acht thema’s. De basistechniek, IT ontwikkelingen, Het werkproces, Salesmanagement, Recruitment, De match, Accountmanagement, en Resourcemanagement. Elk thema wordt grondig uitgewerkt aan de hand van vier onderdelen: kennis, vaardigheden, gedrag en samenwerking. De medewerker kan daardoor al tijdens de opleiding aan de slag in de praktijk.

‘Practice what you preach’ is een belangrijk principe. Daarom legt het onboardingprogramma nadruk op een sfeer van competitie en hard werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er regelmatig pizzasessies worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers het hoofd boven water kunnen houden in de eerste weken, werken ze samen in koppels van buddies.

En wat vindt de klant ervan?

De eerste trainingsgroep was de pilotgroep. Naar aanleiding van de reacties en feedback van de groep is het onboardingprogramma aangepast. Gelukkig was dat nauwelijks nodig: zowel deelnemers als trainers waren bijzonder enthousiast.