Alle Projecten

Intercedenten boeien, binden en verbinden

een introductieprogramma aan de hand van de sportmetafoor

Opdracht

Randstad neemt elk jaar 200 tot 600 nieuwe intercedenten aan en leidt ze op. Door de drukte in de vestigingen hebben ervaren collega’s weinig tijd om hun startende collega’s goed te begeleiden. Daarom de vraag aan Savant: ontwerp en ontwikkel een introductieopleiding van twee weken die intercedenten ‘blauw’ kleurt en ze klaarstoomt om in de praktijk aan de slag te gaan.

Aanpak

Savant heeft na de oriëntatiefase samen met Randstad Nederland hard gewerkt aan het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van dit nieuwe introductieprogramma. Om het programma in hoog tempo handen en voeten te geven, is één van onze adviseurs gedetacheerd bij Randstad, terwijl een team opleidingskundigen van Savant met de verschillende onderdelen aan de slag ging. In zeer nauwe samenwerking met Randstad, die ontwikkelteams geformeerd had. Echte co-creatie.

Resultaat

Om medewerkers houvast te bieden, is gekozen om de functie van intercedent vanuit verschillende rollen te benaderen. Zo is de intercedent accountmanager maar ook werkgever, controller en ondernemer. Deze benadering maakt het de deelnemers mogelijk grip te krijgen op de veelomvattende functie. In tien dagen tijd leren zij de kennis, vaardigheden en het gedrag passend bij de verschillende rollen. Zij maken verplichte en facultatieve opdrachten, nemen deel aan plenaire sessies, werken individueel of juist in een groep. Na een afsluitend Development Centre hebben ze voldoende bagage om zelfstandig aan de slag te gaan. Het hele programma staat in het teken van de sportmetafoor.

Uitgeleerd zijn ze dan nog niet. Werkend en lerend bereiden de intercedenten zich in een aantal weken voor op het branche-examen en verdiepen zich in een aantal essentiële onderwerpen.

En wat vindt de klant ervan?

Het programma bindt de nieuwe medewerkers aan Randstad en verbindt ze bovendien met hun collega’s. De opleidingslocatie, een nabootsing van een vestiging, is een plek waar leren, verbinden en netwerken vorm krijgt. Voor nieuwe medewerkers een inspirerende plek om kennis te maken met Randstad, de collega’s en de nieuwe functie.

Deze nieuwe manier om starters te introduceren, levert Randstad en de medewerkers veel op.
“De nieuwe intercedenten zijn direct redelijk productief. Dat is echt veel sneller dan daarvoor. We kunnen het direct over de unit hebben, over onze grote klanten, ze weten waar ze over ze praten”, aldus een manager over haar deelnemers.