Alle tools

Massive Open Online Course

Hoe Savant organisaties ondersteunt met een MOOC

Een MOOC is een innovatieve, online leertoepassing waarmee grote groepen deelnemers informatie, kennis en ervaringen over een onderwerp kunnen opdoen, uitwisselen en creëren. Een MOOC biedt de mogelijkheid om:

  • deelnemers te verleiden tot leren door informatie op verschillende manieren op een attractieve manier aan te bieden. Denk aan video’s, webinars, blogs, meningen, stellingen, e-learningmodules, gamification-elementen.
  • deelnemers van en met elkaar te laten leren doordat ze kennis delen en creëren, aan opdrachten werken, best practices uitwisselen, bestaande producten hergebruiken of aanpassen, elkaar feedback geven, etc.
  • deelnemers zelf de regie in handen te geven doordat ze op elk gewenst moment en vanaf elke gewenste plek in de MOOC aan de slag kunnen.