Alle Projecten

De casusbank voor hypotheekspecialisten

In de casusbank wordt de kenniswaardeketen van Weggeman concreet zichtbaar

Opdracht

Hypotheekspecialisten zijn kenniswerkers. Daarom is ING geïnteresseerd in manieren om de kennisproductiviteit van deze medewerkers te vergroten. Zo ontstonden de ‘ontmoetingsdagen’, waar de specialisten elkaar troffen, op de hoogte werden gebracht van de nieuwste ontwikkelingen, en waar ze elkaar vertelden over interessante zaken die ze hadden meegemaakt in hun eigen praktijk. Die ontmoetingen hadden echter zo hun beperkingen. De belangrijkste was dat de match tussen vraag en aanbod ontbrak; men kreeg wat er was. Daardoor ontstond het idee voor een ‘casusbank’: een uitwisselingsplatform voor en door specialisten. Een casusbank die kantoormuren doet vervagen, de kloof met het hoofdkantoor overbrugt en de noodzakelijke kennis van de hypotheekspecialisten actueel houdt.

Resultaat

Elke specialist wordt ‘uitgedaagd’ om interessante cases ter beschikking te stellen aan zijn of haar collega’s. De ingebrachte cases worden beoordeeld door een jury uit het midden van de specialisten. Daarnaast worden de cases van commentaar voorzien door experts uit relevante deeldisciplines. Verwijzingen naar relevante literatuur en verwante casuïstiek completeren de cases. Het geheel wordt gestuurd en beheerd door een ‘kenniscoördinator’ en ondersteund door een Lotus Notes-netwerk.
Op deze manier maken specialisten een arsenaal aan hypotheekconstructies tot gemeenschappelijk eigendom, terwijl de casusbank tegelijkertijd de discussie tussen vakgenoten stimuleert over de normen, waarden en grenzen van hun vak.

Aanpak

Om de casusbank tot een succes te maken, was het belangrijk om met een zeker volume te starten. Daar heeft Savant, in nauwe samenwerking met de hypotheekafdeling van ING, een belangrijke rol in gespeeld. Toen de basis van de casusbank er stond, droeg Savant het beheer over aan de kenniscoördinator. De opzet en organisatie maakt het mogelijk een aangemelde casus binnen twee weken aan alle collega’s ter beschikking te stellen.

En wat vindt de klant ervan?

De projectleider vanuit ING zei het volgende over de opzet en uitvoering van de casusbank: “Individueel leren is hier collectief gemaakt. In de casusbank wordt de kenniswaardeketen van Weggeman concreet zichtbaar. Hypotheekspecialisten delen hun kennis en ervaring en passen die toe. En dat is waar het ons om te doen is in ons werk.”