Alle Projecten

Het circus komt naar de stad

een spelsimulatie voor Managers Projectbeheersing

Opdracht

Als onderdeel van een leerwerktraject voor Managers Projectbeheersing maakte Savant het spel ‘Het circus komt naar de stad.’

Aanpak

Savant ontwikkelde de spelsimulatie samen met een paar managers projectbeheersing van RWS. Savant stond borg voor het ontwikkelproces en de uiteindelijke realisatie van het spel, RWS zorgde ervoor dat de exptertise van de RWS- werkwijze op het gebeid van projectbeheersing integraal in het spel aan bod komt.

Resultaat

De deelnemers aan dit spel vormen een evenementenbureau dat door de gemeente is ingehuurd als projectleider om de komst van een circus naar hun gemeente te realiseren.

Als team van Event Republic praten de deelnemers met de directeur van het circus, de beheerder van het sportpark waar het circus komt, en met de PR-medewerker van het bureau dat de promotionele activiteiten en kaartverkoop moet realiseren.

Het doel van elk gesprek is om te polsen hoe de betrokken partij ervoor staat, of de partij alles onder controle heeft, welke risico’s deze partij loopt en hoe zij deze risico’s beheersen of denken te gaan beheersen.

Na afloop van het gesprek rapporteert het team aan de gemeente, en geeft antwoord op vragen als:

  • Welke risico’s zie je voor de uiteindelijke projectdoelstelling?
  • Welke beheersmaatregelen zijn nodig?
  • Wie moet welke actie gaan ondernemen? En wie bewaakt dat?

Op basis van de gesprekken, de slagkracht van het team en de rapportage ontvangt het team feedback en een score.

En wat vindt de klant ervan?

De spelsimulatie Het circus komt naar de stad is inmiddels al heel vaak gespeeld. Elke keer weer zorgt het voor plezier en herkenning, vallen puzzelstukjes op hun plaats, en levert het de deelnemers gerichte ontwikkelpunten op waar zij de rest van het leerwerktraject mee aan de gang kunnen.