Alle Projecten

Verantwoord sturen

een game voor adviseurs, managers en directeuren

Opdracht

Verantwoorden is een core business van RWS. Wat gebeurt er met het geld dat de overheid besteedt aan onze infrastructuur? Meer nog: hoe geeft RWS daar sturing aan? Daarom vroeg RWS aan Savant een tweedaagse opleidingsactiviteit Sturen en Verantwoorden te maken, voor adviseurs binnen de financiële kolom en de bedrijfsvoeringkolom. Ook managers, afdelingshoofden en (nieuwe) directeuren behoren tot de doelgroep.

Aanpak

Savant heeft na de oriëntatiefase samen met een werkgroep van RWS het programma, waaronder de game, ontwikkeld. Een spelsimulatie als Verantwoord Sturen is complex: het onderwerp moet één op één passen bij het werk van RWS, en de cyclus, het dashboard en de instrumenten van RWS moeten er bruikbaar in zijn. Op dit punt heeft Savant nauw samengewerkt met een expert van RWS. De docenten en jury vanuit RWS werden ook tijdig betrokken. En omdat de werkelijkheid en de sturingscyclus van RWS dynamisch zijn, past Savant het programma regelmatig aan.

Resultaat

Savant maakte een training Sturen en Verantwoorden waarin de game Verantwoord Sturen centraal staat. In drie teams besturen de deelnemers het milieu- en recreatiepark: Biesbosch Buitenuit. In vier rondes doorlopen ze deze spelsimulatie: sturen in een stabiele omgeving / investeren / realiseren / exploiteren. Om het spel te kunnen spelen start de eerste dag met een kennismarkt. Na elke ronde vindt een reflectieronde plaats, om de transfer van het geleerde naar het werk op gang te brengen. Het laatste dagdeel staat geheel in het teken van de transfer en speeddates met experts op het gebied van sturen en verantwoorden.

En wat vindt de klant ervan?

Het programma slaat aan: deelnemers waarderen het met gemiddeld een 7,8. Een mooi resultaat, wat Savant ook merkt aan het aantal uitvragen voor deze leeractiviteit.