Alle Projecten

Een leertraject voor de douane

over Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

Opdracht

“Verkort het leertraject Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu. Zorg bovendien voor nieuwe leervormen, differentiatie en een relatie met de praktijk.” Met deze opdracht van de Belastingdienst ging Savant van start.

Aanpak

Een adviseur van Savant formuleerde samen met HRD’ers en docenten van de Belastingdienst vier krachtige uitgangspunten, die de praktijkgerichtheid en de toetsing van vaardigheden centraal stellen. Daarmee verkreeg ze commitment om de opleiding op een heel andere manier vorm te geven. De materialen voor de opleiding kwamen in co-creatie met de docenten tot stand. Tezamen met een train de trainer training en individuele coaching en feedback, zorgde dat ervoor dat de docenten bekwaam en enthousiast de nieuwe opleiding verzorgen.

Resultaat

Het resultaat is een blended leertraject, dat flipping the classroom centraal stelt. De opleiding VGEM werd een autorally: een route langs 12 flipping the classroom modulen, verdeeld over vijf etappes, waarbij de kennis zoveel mogelijk online overgedragen wordt (in Moodle). De contactdagen zijn bestemd voor de ontwikkeling van vaardigheden, houding en gedrag. Toetsing van kennis, vaardigheden en houding gebeurt tijdens de ‘etappescan’, aan het eind van elke etappe. Bij de finish doet de deelnemer een proeve van bekwaamheid.

En wat vindt de klant ervan?

Omdat de aanpak nieuw was, en de doelgroep groot, heeft Savant veel aandacht besteed aan evaluatie en effectmeting. De opleiding is tot en met niveau drie geëvalueerd. De resultaten waren positief: de meeste deelnemers bleken de kennis en vaardigheden goed toe te kunnen passen in hun werk.