Alle Projecten

Leerlijnen Belastingdienst

Zet de medewerker aan het stuur!

Opdracht

Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel – oftewel de Belastingdienstacademie, heeft een aanbod van 2500 opleidingen. Dit aanbod is gericht op doorontwikkeling in huidige functie dan wel naar een toekomstige functie binnen of buiten de dienst. Ter structurering van dit aanbod en hiermee het plaatsen van de medewerker in de bestuurdersstoel van zijn ontwikkeling, stelde de academie Savant de volgende vraag: Kan Savant de Belastingdienst ondersteunen met het ontwerpen, ontwikkel en implementeren van leerlijnen?

Onze aanpak

Savant heeft hier samen met het projectteam invulling aan gegeven door het doorlopen van de ADDIE stappen. In de analysefase is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews, en werksessies met verschillende stakeholders. Hierin is de behoefte, de noodzaak en de wensen in kaart gebracht. Door te starten vanuit dit perspectief, in plaats van te starten vanuit het aanbod, werden direct hiaten in het bestaande aanbod zichtbaar. Op basis van de opgehaalde informatie volgde verschillende ontwerpen, de ontwikkeling van leerlijnen en bijbehorende materialen, een implementatieplan en evaluatiemethoden.

Het resultaat

Het resultaat bestaat uit meerdere elementen:

  • De Leerroutes tonen in één overzicht de passende opleidingsmogelijkheden vanuit de Fiscale Academie. Er is onderscheid gemaakt tussen verplicht en facultatief aanbod. Ook geven de Leerroutes aan welke kennis- en vaardigheden in de Onboarding, Basis en Verdieping verwacht worden en welke alternatieve ontwikkelactiviteiten de Belastingdienst kent.
  • De Leerroutes zijn online voorzien van een ‘leeswijzer Leerroute’, waarin de opbouw van de Leerroutes zijn toegelicht.
  • Ontwikkelde materialen die naast de opleidingstrajecten nodig zijn.
  • Communicatiematerialen t.b.v. de implementatie

De praktijk

De leerlijnen zijn een groot succes. Ook bij andere directies worden nu leerlijnen uitgerold! Teamleiders zijn blij met de structuur waarmee zij op een gestructureerde manier in gesprek kunnen met medewerkers over hun ontwikkeling. Medewerkers hebben meer houvast en zicht op de mogelijkheden en zitten daardoor weer aan het roer van hun eigen ontwikkeling.