Alle Projecten

Kansklas

Van B- naar C-medewerker

Opdracht

Bij de Belastingdienst is een grote groep B-medewerkers (LBO) werkzaam. Door automatisering zal het werk van deze medewerkers verdwijnen. Aan de andere kant is er grote wervingsruimte voor C-medewerkers (MBO 3) Toezicht en Bezwaar.
De Belastingdienst wil, uit oogpunt van goed werkgeverschap, B-medewerkers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen naar een volgend functieniveau. De Belastingdienst vroeg Savant een leer-werktraject te ontwerpen en ontwikkelen dat resulteert in een groep medewerkers die met vertrouwen als C-medewerker aan de slag kan.

Aanpak

Savant heeft dit traject in de vorm van detachering ingevuld. Vanuit een gedegen analyse waarin Savant meeloopt op de werkplek, interviews met teamleiders houdt, werksessies heeft met inhoudsexperts en doelgroep, is het opleidingskundig advies en ontwerp tot stand gekomen. In nauwe samenwerking met diverse werkgroepen, is het traject ontwikkeld. De werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud, Savant voor de didactische kwaliteit.

Resultaat

Savant stimuleert het leren in organisaties door aan te sluiten bij trajecten die leiden tot resultaten in het werk. Het resultaat van deze klantvraag heeft dan ook geleid tot een tweejarig leer-werktraject waarbij de deelnemers één contactdag en één zelfstudiedag combineren met drie dagen werkzaamheden op kantoor. Eerst theorie, dan oefenen en direct toepassen in de praktijk. Dit maakt de stof direct concreet en toepasbaar op de plek waar het om gaat. Hoe ziet dat eruit?

  • Een feestelijke startbijeenkomst waarin een begin is gemaakt met samenwerking
  • Leren leren training
  • Inhoudelijke fiscale trainingen (intern)
  • Soft-skill trainingen gericht op communicatie & taal
  • Fulltime werkplekbegeleiding voor transfer naar de werkcontext
  • Wekelijkse reflectieopdrachten rondom leren en de werkpraktijk
  • Mentortraject met vaste evaluatiemomenten

Na 6 maanden interne opleidingen volgt een evaluatiemoment om te bepalen of de medewerker voldoende bagage en vertrouwen heeft om aan het MBO 3 traject te beginnen. Bij het behalen van het MBO 3 traject worden de medewerkers benoemd tot C-medewerker.

En wat vindt de klant ervan?

“Het is een mooi traject geworden dat goed aansluit bij de doelgroep en de context.”
“De deelnemers zijn blij met de begeleiding in zowel het leren als op de werkvloer.”
“Er is echt goed gekeken naar wat ons kan helpen. De combinatie van 8 uur zelfstudie, één contactdag en daarna meteen toepassen op kantoor werkt prettig.”
“De leren leren training heeft me het vertrouwen gegeven dat ik dit kan!”