Alle Projecten

Eenheid in verscheidenheid

een professionaliseringstraject voor de BelastingdienstAcademie

Opdracht

Een verscheidenheid aan mensen, verantwoordelijkheden, documenten en werkprocessen. De behoefte aan eenheid in die verscheidenheid: een uniforme state-of-the-art BelastingdienstAcademie. Met als doel de kwaliteit in het werk te verhogen Dat is hoe bij de Belastingdienst de vraag ontstond naar een professionaliseringstraject voor de medewerkers van de BelastingdienstAcademie. Vandaar de vraag aan Savant om hierbij te ondersteunen.

Aanpak

Om die eenheid te bereiken, is een concrete indeling in rollen en verantwoordelijkheden gemaakt. Iedere medewerker van de BelastingdienstAcademie krijgt straks minstens één van de 10 rollen. Deze rol kan uiteenlopen van projectleider, tot adviseur Leren & Ontwikkelen tot logistiek ondersteuner. Per rol zijn er rolbeschrijvingen/curricula opgesteld.

Vervolgens is bepaald welke inhoud nodig is om de rollen, verantwoordelijkheden, werkprocessen en performance support te leren kennen. Verschillende e-learningmodules zijn ontwikkeld om de inhoud beschikbaar te maken voor de doelgroep. Per rol is bepaald welke modules bijdragen aan de professionalisering van de betreffende rol.

Resultaat

Het professionaliseringstraject dat Savant maakt, bestaat uit verschillende e-learningmodules. In deze modules staat het leren kennen van je rol, je verantwoordelijkheden, de werkprocessen en de performance support centraal.

Bij de BelastingdienstAcademie is 70:20:10 een belangrijk principe. Dit principe houdt in dat je het meeste leert door te werken. Savant heeft daarom e-learningmodules ontwikkeld waarin het leren op de werkplek centraal staat. Aan de hand van authentieke werksituaties gaat de deelnemer aan de slag met het leren kennen van de eigen rol en verantwoordelijkheden, de werkprocessen en bruikbare performance support. Zo krijg je in de modules geregeld tips van experts, word je daadwerkelijk gebeld door je opdrachtgever, krijg je mails van collega’s en bekijk je videofragmenten waarin je jouw rol op de werkvloer aan de slag ziet.

En wat vindt de klant ervan?

‘‘Een professionaliseringsaanbod van 0 naar 100, in vorm en inhoud. Wij droomden ervan. Savant maakte het. Onderwijskundig-proof in een mooie kekke digitale omgeving. Werkplekleren, performance-support driven, ondersteund met veel korte filmclips en heel soms een contactdag. Wij zeggen: voor professionals, gemaakt door professionals.’’